SEM-palvelu

 

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi

Elektronimikroskoopin kuva aikaansaadaan elektronisuihkun avulla toisin kuin valomikroskoopissa, jossa kuva syntyy valonsäteiden avulla. Elektronimikroskooppeja on kahta tyyppiä: läpivalaisu- ja pyyhkäisyelektronimikroskooppi, joista ensin mainitussa elektronisuihku läpäisee näytteen kun taas jälkimmäisessä elektronisuihku pyyhkii näytteen pintaa.

Pyyhkäisyelektronimikroskoopissa (Scanning Electron Microscope, SEM) käytetyt suurennokset vaihtelevat välillä (50) 100 -100 000. Sen syvätarkkuus pienillä suurennoksilla on hyvä, joten se soveltuu erinomaisesti biologisten näytteiden tutkimiseen erityisesti, kun halutaan tarkastella pinnan erilaisia muotoja, rakenteita, osia, karvoja ja ylipäätään kohteita, joihin valomikroskoopin suorituskyky ei ole riittävä. Elektronisuihkun pyyhkiessä näytteen pintaa siitä irtoaa elektroneja, jotka muodostavat fluoresoivalle levylle kuvan näytteestä. Näin saatu kuva näyttää hyvin yksityiskohtaisesti pinnan muodon. Mikroskooppiin kytketty digitaalinen kuvansiirto-ohjelma on erinomainen lisälaite, jonka avulla kuva siirtyy digitaalisessa muodossa suoraan tietokoneeseen. Monimutkaisten rakenteiden ymmärtämisessä pyyhkäisyelektronimikroskoopin antama kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa ja samalla subjektiivisilta tulkinnoilta vältytään.

Esimerkkejä erilaisista SEM- suurennuksista

Kuvia perhosen silmästä eri suurennuksilla (200, 500, 2000 ja 5000 kertainen) :

Kuvia perhosen katkenneesta tuntosarvesta eri suurennuksilla (500, 1000, 1500, 3500):

 

Eläinmuseo
Biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto    Biologian laitos

 

20014 TURUN YLIOPISTO