Veikko Rinne

 


Museomestari Veikko Rinteen työtehtäviin kuuluvat mm. hyönteiskokoelmien hoito ja kokoelmiin liittyvien tietokantojen ylläpito, yleisöneuvonta sekä yksikön ATK-tukena toimiminen. Hyönteisten puolelta kiinnostuksen kohteena on varsinkin luteiden ja kaskaiden kotimaan lajisto. Asunnoissa tavattavat selkärangattomat tuholaiset ja muut asuntovieraat ovat taas tulleet tutuiksi yleisöneuvonnan yhteydessä. Hän on osallistunut etenkin Saaristomeren alueen selkärangattomien eläinten lajistoselvityksiin ja toimii jäsenenä ympäristöministeriön alaisessa uhanalaisten eläinten seurantatyöryhmässä.


Eläinmuseo

Biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto    Biologian laitos

 

20014 TURUN YLIOPISTO