Kokoelmat

 

Eläinmuseon kokoelmat koostuvat toisaalta tutkimukseen tarkoitetuista tieteellisistä kokoelmista ja toisaalta opetus- ja valistustoimintaan tarkoitetuista opinto- ja yleisökokoelmista.

Tieteelliset kokoelmat käsittävät n. 3,5 milj. näytettä. Eniten uusia näytteitä kertyy tällä hetkellä hämähäkeistä ja punkeista sekä Amazon-projektin keräysten myötä erityisesti loispistiäisistä. Selkärankaiskokoelmat koostuvat lähinnä kotimaisista lajeista. Maailmanlaajuisesti kokoelmien pääpaino on hämähäkki- ja maaperäeläimissä. Lisäksi museon laajat hyönteiskokoelmat käsittävät runsaasti sekä koti- että ulkomaisia näytteitä kuiva- ja nestekokoelmina; erityisesti mainittakoon ulkomaiset kovakuoriaiskokoelmat. Museon tyyppikokoelmat sisältävät lähinnä hyönteisten ja hämähäkkien tyyppiyksilöitä.

Opinto- ja yleisökokoelmat keskittyvät kotimaisten eläinlajien esittelyyn. Nähtävänä on pääosa suomalaisista selkärankaista sekä jonkin verran tropiikkien ja merten eläimiä. Kotimaisista hyönteisistä on esillä noin viidesosa; suurperhosista lähes kaikki lajit. Lisäksi on esillä luustopreparaatteja sekä eläinten maastoon jättämiä erilaisia jätöksiä.

Näytteiden tallennus tietokantaan aloitettiin 1980-luvun lopulla. ATK-rekisteri sisältää nyt noin 150 000 näytteen tiedot, joista voidaan tuottaa mm. lajikohtaisia levinneisyyskarttoja Suomen alueelta 10x10 km tarkkuudella.

Museolla on myös huomattava määrä määrityksessä sekä taksonomisessa työskentelyssä tarvittavaa kirjallisuutta.

Eläinmuseo
Biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto    Biologian laitos

 

20014 TURUN YLIOPISTO